مطالب آموزش

پرایس اکشن به زبان ساده

پرایس اکشن به زبان ساده

 درک و تحلیل الگوهای قیمت برای فهمیدن نظم حاکم بر آن می‌‌تواند بسیار رعب انگیز باشد. ایده اتکا فقط به قیمت‌ها نیز می‌تواند دلهره آور

ادامه مطلب »