۱. برای ثبت ایمیل خود در سایت ارزیپتو لطفا وارد بخش تنظیمات حساب خود شوید.
۲. روی دکمه ی ثبت ایمیل کلیک کنید.
۳. ایمیل خود را در این قسمت  ثبت کرده سپس گزینه ارسال کد را انتخاب نمایید.
۴. سپس کدی را که به ایمیل شما ارسال می شود را در قسمت مربوطه وارد کنید ، با وارد کردن کد ، ایمیل شما فعال می شود.