موقعیت

محدودیت سطوح کاربری

سطح صفر (0)

در این سطح کاربران فقط می توانند با محیط سایت آشنا شوند
برای خرید و فروش می بایست ارتقا سطح انجام دهند

سطح یک (1)

محدودیت شارژ کیف پول و خرید و فروش

شارژ کیف پول500,000 تومان روزانه
خرید10,000,000 تومان روزانه
فروش10,000,000 تومان روزانه

سطح دو (2)

محدودیت شارژ کیف پول و خرید و فروش

شارژ کیف پول تا 3 روز اول50,000,000 تومان
شارژ کیف پول 3 روز پس از اولین تراکنشنامحدود
خریدنامحدود
فروشنامحدود

این راهنما را به اشتراک بگذارید 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در google

به راهنمایی نیاز دارید ؟

اگر نمی توانید پاسخی را که به دنبال آن هستید پیدا کنید؟ نگران نباشید ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم!

021-91010232

با ما در ارتباط باشید