محدودیت سطوح کاربری

سطح صفر (0) در این سطح کاربران فقط می توانند با محیط سایت آشنا شوند برای خرید و فروش می بایست ارتقا سطح انجام دهند سطح یک (1) محدودیت شارژ کیف پول و خرید و فروش شارژ کیف پول 500,000 تومان روزانه خرید 10,000,000 تومان روزانه فروش 10,000,000 تومان روزانه سطح دو (2) محدودیت شارژ … ادامه خواندن محدودیت سطوح کاربری