انجمن بازی های درآمدزا (Yield Guild Games) چیست؟

انجمن بازی های درآمدزا (Yield Guild Games) چیست؟