تفاوت قیمت دلار و تتر؟ چرا باید تتر بخریم؟

اختلاف قیمت تتر