تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (FA) چیست؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (FA)