بخش سطوح کاربری

سطوح کاربری

موقعیت بازگشت روزانه ماهیانه محدودیت سطوح کاربری ( روزانه ) عنوان سطح 1 سطح 2 سطح 3 شارژ کیف پول 500 هزار تومان 100 میلیون تومان 100 میلیون تومان خرید 10 میلیون تومان 500 میلیون تومان 2 میلیارد تومان فروش 100 میلیون تومان نامحدود نامحدود برداشت تومانی 20 میلیون تومان 500 میلیون تومان 1 میلیارد

مشاهده »

به راهنمایی نیاز دارید ؟

اگر نمی توانید پاسخی را که به دنبال آن هستید پیدا کنید؟ نگران نباشید ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم!

021-91010232

با ما در ارتباط باشید